Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.nasezuby.cz. S Vašimi osobními údaji pracuje pouze provozovatel a majitel ordinace Mgr. Monika Mrzenová DiS. (dále jen provozovatel) IČ 01028774 se sídlem Zimova 1018/10, Ptaha 4, 142 00. Kontaktní údaje – mob. 720 314 974, info@nasezuby.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Provozovatel zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které provozovateli poskytujete v souvislosti s objednáním či využíváním služeb. Jedná se o tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Kontaktní formuláře

Pokud pro komunikaci s provozovatelem ordinace využijete kontaktní formulář, budou Vaše osobní informace zpracovány pouze provozovatel ordinace a nebudou poskytovány třetím stranám.

Cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud pro komunikaci s provozovatelem využijete kontaktni formulář, budou po úspěšném vyřízení vašeho dotazu Vaše osobní informace vymazány.

Při poskytování údajú při objednání online jsou Vaše osobní údaje přesouvány do Vaší osobní dokumentace na zabezpečeném serveru sloužícímu k vytvoření a ukládání anamnézy. Zde jsou dle zákona uloženy 5 let. V případě neproběhlé návštevy oridnace jsou Vaš informace ihned vymazány.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno).

Jaká máte práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou provozovatelem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby provozovatel omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu provozovatel ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany provozovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby provozovatel Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje provozovatelem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany provozovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo vznést námitku (právo požadovat, aby provozovatel přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam posíláme vaše data?

Osobní údaje nejsou zprostředkovány třetím stranám.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vaše osobní nejsou poskytovány třetím stranám. K údajúm má prístup pouze provozovatel. Veškteré údaje jsou uloženy na zabezpečných serverech pod přístupovým heslem.

Jaké máme postupy při úniku informací

V případě úniku informací předáváme věc k neprodleménu řešení správci serveru.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Osobní údaje nejsou získávány od třetích stran.