NEPŘEHLÉDNĚTE

 

ORDINACE DOČASNĚ UZAVŘENA

Vážení klienti,

provoz ordinace je dočasně přerušen z důvodu mateřské dovolené

Děkuji za zachování přízně po dobu mé nepřítomnosti.